Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Sylwia Zaborska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 obywają się:


- w poniedziałki godz. 8:30 - 9:30 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams


kod dostępu do zespołu w aplikacji Micorsoft Teams: 10tgiw3


- we wtorki godz. 11:00 - 12:00 w pokoju 701


 


 


 

O sobie

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo. Obecnie pracownik badawczo - dydaktyczny zatrudniony w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

 

Wykaz publikacji dostępny na stronie: https://orcid.org/0000-0002-9811-9995


Ogłoszenia

 Uprzejmie infomruję, że konsultacje dnia 21 maja 2024 r. nie odbędą się.