Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jacek Leńczuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 9.30 - 10.00 stacjonarnie pokój 609 w dniu 30 stycznia 2024 r. dyżur rozpocznie się o  godz. 11.15, a w dniu 6 lutego 2024 r. nie odbędzie się


piątek 12.15 - 12.45 stacjonarnie pokój 609 w dniu 2 i 9 lutego 2024 r. dyżur nie odbędzie się


Za zmiany przepraszam i zapraszam począwszy od 12 lutegp 2024 r.


 

O sobie

Jacek Leńczuk, dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS, Wykłada także w Akademii Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W przeszłości wykładowca w: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Dziennikarstwa im Wańkowicza oraz Wyższej Szkole Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu. 
Ukończył aplikację sędziowską oraz radcowską. Od 1997 r. wykonuje zawód radcy prawnego we własnej Kancelarii. Prowadzi szkolenia dla radców prawnych, aplikantów radcowskich, a wcześniej także aplikantów notarialnych. Prowadził wykłady w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Egzaminator na aplikacji radcowskiej, w przeszłości egzaminator Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów.

Po godzinach lubi pograć na perkusji, pojeżdzić na rowerze i na nartach. 


Działalność naukowa

Doktorat pt. "Rola orzecznictwa w procesie stosowania materialnego prawa podatkowego" obroniony w 2000 r. Autor wielu prac naukowych z zakresu praktyki wykonywania zawodów prawniczych, prawa finansów publicznych, oraz prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Współautor Komentarza do ustawy o finansach bublicznych. Prowadzi badania w zakresie organizacji i zarządzania państwa z finansowoprawnego punktu widzenia oraz organizacji Krajowej Administracji Skarbowej. 

W ostatnich czterech latach brał udział w konferencjach: II Konferencja Podatkowa CASP SGH „Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce”, Konferencja Podatkowa CASP SGH „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa”, Konferencja WSEI „Studia dualne – szansa na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki” , Konferencja Organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach:  „Wyzwania rozwojowe Polski w Europie. Administracyjno-prawne i polityczne mechanizmy zarządzania Unią Europejską,  Konferencja organizowana przez Uniwersytet Warszawski "Koncepcje opodatkowania dochodu - refleksje na 30-lecie podatku dochodowego od osób fizycznych", Konferencja organizowana przez Uniwersytet Warszawski "Kierunki ewolucji opodatkowania dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", Konferencja WSEI „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy”.