Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Koksanowicz

dr hab. Grzegorz Koksanowicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
81/ 537-51-48
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym roku akad. 2022/2023


Pokój 611


Poniedziałek: 12.45 - 14.15 (konsultacje stacjonarne)


Istnieje rónież możliwość odbycia konsultacji w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams:


Zespół "Konsultacje - dr hab. Grzegorz Koksanowicz"


link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0702de781ccb410dabef74c7bf4e0e47%40thread.tacv2/conversations?groupId=51e805a7-aaee-4b05-adb0-aa8cfd418526&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


kod: k3wkl1i


Bardzo proszę również o kontakt mailowy 

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Od 1998 r. pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W latach 2002-2004 aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Członek Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich UMCS. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.” Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2020 r. w wyniku przedstawienia osiągnięcia naukowego w postaci monografii pt. „Kluby poselskie w strukturze i pracach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Podstawowe zainteresowania naukowe: prawo parlamentarne, w szczególności zagadnienia dotyczące kierowniczych organów izb parlamentu oraz form zrzeszania się parlamentarzystów, prawo samorządu terytorialnego, samorządowe prawo wyborcze, problematyka tworzenia prawa, nadzór nad aktami prawa miejscowego, prawo o partiach politycznych.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że pierwszy wykład z przedmiotu Prawo o partiach politycznych odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r.