Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Koksanowicz

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
81/ 537-51-48
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akad. 2020/2021


Pokój 611


Wtorek: 9.00 - 9.30 oraz 14.30 - 16.00


Ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje odbywają się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams:


Zespół "Konsultacje - dr hab. Grzegorz Koksanowicz"


link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0702de781ccb410dabef74c7bf4e0e47%40thread.tacv2/conversations?groupId=51e805a7-aaee-4b05-adb0-aa8cfd418526&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


kod: k3wkl1i


Bardzo proszę również o kontakt mailowy