Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Edyta Lis

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Telefon
815375448
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


 


poniedziałek godz. 8.00-9.30


wtorek godz. 9.00-10.30


 


Dyżury odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz poczty pracowniczej


link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a77b16e5434da4e5686383dd410e32f31%40thread.tacv2/conversations?groupId=12ab05e4-7019-4f80-9f18-253da4d4d8cf&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

Informuję, iż w dniu 21 czerwca (poniedziałek)  br. mój dyżur rozpocznie się od godz. 11.00.