Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Edyta Lis

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Telefon
815375448
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Semestr LETNI 2021/22


poniedziałek: godz. 15.50-16.50  Ms Teams 


wtorek: godz. 11.55-12.55, sala nr 5 Wydział Prawa i Administracji


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a77b16e5434da4e5686383dd410e32f31%40thread.tacv2/conversations?groupId=12ab05e4-7019-4f80-9f18-253da4d4d8cf&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

 

Od dnia 19 kwietnia do 19 czerwca jestem na urlopie naukowym.