Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Demendecki

Telefon
81 537 54 34
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się w czwartek w godzinach 19.00-20.30.


W godzinach konsultacji można połączyć się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams - nazwa użytkownika: demendeckit@office.umcs.pl

O sobie

doktor habilitowany w dziedzinie nauk prawnych z dyscypliny naukowej - prawo, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

Ukończył studia prawnicze na UMCS w Lublinie. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2016 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych z dyscypliny naukowej - prawo (UMCS). Od 2001 r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, od 2018 r. na stanowisku profesora w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Mińsku, Pilznie, Wilnie, Lwowie.

W latach 2014-2018 komornik sądowy i członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej (2014-2017).

Od 2012 do 2018 był także adwokatem.

W latach 2012-2015 członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; w l. 2013-2015 ekspert ds. prawa gospodarczego i energetycznego, prawa materialnego i procesowego cywilnego, prawa porównawczego (UE, WNP) Business Centre Club w Warszawie; w 2007 r. ekspert w komisji międzyresortowej ds. wolności działalności gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W l. 2007-2014 członek organów nadzorczych i zarządzających podmiotów gospodarczych komunalnych i z udziałem Skarbu Państwa.

Od 2010 r. ekspert i recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a od 2016 r. recenzent MNiSzW (Diamentowy Grant).

Od 11 kwietnia 2019 r. Członek Kolegium Sądu Najwyższego. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (IV kadencji 2018-2022 oraz V kadencji od 2022).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo procesowe cywilne, w tym międzynarodowe i porównawcze oraz ustrój organów ochrony prawnej

Dorobek naukowy: https://orcid.org/0000-0001-6150-6337