Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Woś

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim  2022/2023 odbywają się w :


 


 1) poniedziałki w godz.: 12.40- 13.40


 


pokój 402 WPiA


 


 2) Piątki w godz.: 8.35-9.35 


 


za pośrednictwem platformy Teams:


 


nazwa zespołu: Konsultacje dr T. Woś


 


link do zespołu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a848213b73d27494492d4bc0a80c40a80%40thread.tacv2/conversations?groupId=c5abc42b-1044-4093-9487-5f97c13d8258&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Ogłoszenia