Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Łukasz Bolesta

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA PRACY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Uprzejmie informuję, że  w okresie 13.07.2020 r. - 31.08.2020 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

Adres

Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Pracy UMCS na stanowisku asystenta. Autor publikacji przede wszystkim z zakresu prawa pracy. Prelegent konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

W czasie studiów działał w ramach wielu kół naukowych. Pełnił funkcje m.in. Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, Sekretarza Redakcji „Studenckich Zeszytów Naukowych” czy Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjno-Doradczego Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji w Polsce. 

W czasie studiów doktoranckich delegat doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich, a także członek Komisji Prawnej Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Aktualnie prowadzi badania naukowe w zakresie pracowniczego obowiązku lojalności wobec pracodawcy. W związku z nimi realizuje projekt badawczy pt. „W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy” w ramach konkursu Preludium 13 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: indywidualne i zbiorowe prawo pracy (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obowiązku lojalności w stosunkach pracy), prawo urzędnicze. 

Kierownik projektu badawczego pt. „W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy” w ramach konkursu Preludium 13 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Wyróżnienia: Indywidualna nagroda Rektora UMCS III st., stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce. Wyróżniony w Konkursie Fundacji Absolwentów UMCS „Najlepszy Absolwent UMCS 2015”. Jeden z laureatów XLIII Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

Funkcje: członek Komisji ds. Promocji Wydziału Prawa i Administracji.