Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Łukasz Bolesta

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA PRACY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023:


wtorek, 13:15-14:15 (konsultacje stacjonarne, pok. 618 oraz konsultacje zdalne, kod zespołu w MS Teams: nkj6gud);


środa, 13:15-14:15 (konsultacje zdalne, kod zespołu w MS Teams: nkj6gud).

Adres

Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, p. 618
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Pracy UMCS na stanowisku asystenta. Autor publikacji przede wszystkim z zakresu prawa pracy. Prelegent konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

Radca prawny. W 2019 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i następnie złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

W czasie studiów działał w ramach wielu kół naukowych. Pełnił funkcje m.in. Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, Sekretarza Redakcji „Studenckich Zeszytów Naukowych” oraz Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjno-Doradczego Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji w Polsce. 

W czasie studiów doktoranckich delegat doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich, a także członek Komisji Prawnej Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Aktualnie prowadzi badania naukowe w zakresie pracowniczego obowiązku lojalności wobec pracodawcy. W związku z nimi zrealizował projekt badawczy pt. „W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy” w ramach konkursu Preludium 13 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w wyniku którego ukazała się monografia naukowa pt. "In Search of a Model for the Legal Protection of a Whistleblower in the Workplace in Poland. A legal and comparative study“, Berlin 2020, Wydawnictwo Peter Lang GmbH, DOI 10.3726/b17011.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: indywidualne i zbiorowe prawo pracy (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obowiązku lojalności w stosunkach pracy), prawo urzędnicze.

Wyróżnienia: Indywidualna nagroda Rektora UMCS III st., wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Rektora UMCS. Wyróżniony w Konkursie Fundacji Absolwentów UMCS „Najlepszy Absolwent UMCS 2015”.

Funkcje: członek Komisji ds. Promocji Wydziału Prawa i Administracji, opiekun III roku na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne.


Ogłoszenia

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

 

1. Prawo pracy, IV PS

- I grupa - wtorek 14:20-15:50 – s. 106 – pierwsze ćwiczenia 28 lutego 2023 r.

2. Prawne aspekty bezpieczeństwa społecznego, III BWS 1

- I grupa – wtorek 14:20-15:50 – s. 106 – pierwsze ćwiczenia 7 marca 2023 r.

3. Podstawy prawa pracy, II PA 1

- I grupa - wtorek 15:55- 17:25 - s. 711 - pierwsze ćwiczenia 28 lutego 2023 r.

 - II grupa - 17:30-19:00 - s. 108 - pierwsze ćwiczenia 28 lutego 2023 r.

4. Prawo zatrudnienia, II PBS 1

- I grupa - piątek 11:10 - 12:40 –s. 711 - pierwsze ćwiczenia 3 marca 2023 r.

- II grupa - piątek 12:45-14:20 – s. 106 - pierwsze ćwiczenia 3 marca 2023 r.

5. Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego, BWS 1

I grupa - wtorek 19:05-20:35 – s. 108 - pierwsze ćwiczenia 7 marca 2023 r.

II grupa – wtorek 19:05-20:35 – s. 108 – pierwsze ćwiczenia 14 marca 2023 r.

III grupa – czwartek 17:30-19:00 – s. 711 – pierwsze ćwiczenia 9 marca 2023 r.

IV grupa – czwartek 17:30-19:00 – s. 711 – pierwsze ćwiczenia 16 marca 2023 r.