Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Łukasz Bolesta

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA PRACY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021:


poniedziałek 12:45 - 14:15


wtorek 16:00 - 17:30


 


W czasie konsultacji istnieje możliwość kontaktu przez MS Teams. Kod dostępu do zespołu: nkj6gud. Zapraszam również do kontaktu mailowego.

Adres

Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Pracy UMCS na stanowisku asystenta. Autor publikacji przede wszystkim z zakresu prawa pracy. Prelegent konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

W czasie studiów działał w ramach wielu kół naukowych. Pełnił funkcje m.in. Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, Sekretarza Redakcji „Studenckich Zeszytów Naukowych” czy Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjno-Doradczego Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji w Polsce. 

W czasie studiów doktoranckich delegat doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich, a także członek Komisji Prawnej Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Aktualnie prowadzi badania naukowe w zakresie pracowniczego obowiązku lojalności wobec pracodawcy. W związku z nimi zrealizował projekt badawczy pt. „W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy” w ramach konkursu Preludium 13 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w wyniku którego ukazała się recenzowana monografia naukowa pt. "In Search of a Model for the Legal Protection of a Whistleblower in the Workplace in Poland. A legal and comparative study“, Berlin 2020, Wydawnictwo Peter Lang GmbH, DOI 10.3726/b17011.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: indywidualne i zbiorowe prawo pracy (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obowiązku lojalności w stosunkach pracy), prawo urzędnicze.

Wyróżnienia: Indywidualna nagroda Rektora UMCS III st., stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce. Wyróżniony w Konkursie Fundacji Absolwentów UMCS „Najlepszy Absolwent UMCS 2015”.

Funkcje: członek Komisji ds. Promocji Wydziału Prawa i Administracji, opiekun I roku na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.


Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że moje konsultacje w dniu 17.05. i 18.05. zostają odwołane. Za utrdunienia z tym związane przepraszam.

 

Informuję, że w związku obecną sytuacją epidemiologiczną ćwiczenia i konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams (instrukcja logowania: https://www.umcs.pl/pl/logowanie,20299.htm).

 

Kody do zespołów w MS Teams w semestrze letnim 2020/2021:

I Studia stacjonarne

Prawo pracy gr. III (IV rok, Prawo, studia stacjonarne): lyocdpp, pierwsze ćwiczenia: 9 marca 2021 r.

Prawo pracy gr. V (IV rok, Prawo, studia stacjonarne): yzlhnli, pierwsze ćwiczenia: 2 marca 2021 r.

Podstawy prawa pracy gr. I (II rok I stopień, kierunek Prawno-administracyjny, studia stacjonarne): qggvh3y , pierwsze ćwiczenia: 1 marca 2021 r.

Podstawy prawa pracy gr. II (II rok I stopień, kierunek Prawno-administracyjny, studia stacjonarne): g3vesv0, pierwsze ćwiczenia: 1 marca 2021 r.

Prawo zatrudnienia gr. I (II rok, kierunek Prawno-biznesowy, studia stacjonarne): 059c0k6, pierwsze ćwiczenia: 9 marca 2021 r.

Prawo zatrudnienia gr. II (II rok, kierunek Prawno-biznesowy, studia stacjonarne): ib49fcm, pierwsze ćwiczenia: 2 marca 2021 r.

Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego gr. I (przedmiot kierunkowy, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne): iesef3t, pierwsze ćwiczenia: 8 marca 2021 r.

Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego gr. II (przedmiot kierunkowy, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne): j29k401, pierwsze ćwiczenia: 1 marca 2021 r.

Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego gr. III (przedmiot kierunkowy, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne): b3d2sh2, pierwsze ćwiczenia: 1 marca 2021 r.

 

II Studia niestacjonarne

Podstawy prawa pracy (II rok I stopień, kierunek Prawno-administracyjny, studia niestacjonarne): 1sw8idy, pierwsze ćwiczenia: 27 marca 2021 r.

Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego (III rok I stopień, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne): g7hnviy, pierwsze ćwiczenia: 27 lutego 2021 r.