KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS 610/51-45

Wtorek

11.00-12.30

2.

dr hab. Ryszard Mojak, prof. nadzw. 

 611/51-34

Zwolnienie lekarskie

3.

dr Grzegorz Koksanowicz

 602/51-48

Wtorek 11.05-12.35

Piątek 9.30-11.00

4.

dr Jacek Sobczak

 601/51-44

Poniedziałek 9.40-1.10

Wtorek 11.10-12.40

5.

dr Wojciech Mojski

 602/51-48

Poniedziałek 15.55-17.25

Wtorek 14.20-15.50

6.

dr Marek Woźnicki

 602/51-48

Poniedziałek 11.00-12.30

Czwartek 12.45-14.15

7.

dr Mateusz Chrzanowski

 608/51-46

Wtorek 9.35-11.05

Czwartek 11.10-12.40

8.

dr Marcin Gołębiowski

 609/51-47

Poniedziałek 16.30-17.30

9.

dr Joanna Szponar-Seroka

 601/51-44

Urlop macierzyński