Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Graliński

dr Wojciech Graliński
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny, adiunkt dydaktyczny
Jednostki
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH, KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HANDLOWEGO
Funkcje
Pełnomocnik Dziekana
Telefon
+48 81 53 753 30 (WPiA w Lublinie) oraz +48 81 887 49 49 (WZ w Puławach)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Ze względu na zakaz wstępu Studentów do budynków zarówno WPiA, jak i WZwP zawieszam dyżury do odwołania.


 

O sobie

Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach.

Na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w latach 2005 - 2012 wydziałowy koordynator programu LLP Erasmus, w kadencji 2012 - 16 członek (z wyboru) Rady Wydziału, w kadencjach 2012-16 oraz 2016-20 wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, od 2012 r. członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, w roku 2012 członek Zespołu przygotowującego raport samooceny kierunku Prawo dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w roku 2014 - podobnego zespołu ds. kierunku Administracja,  w roku 2013/2014 członek Zespołu ds. reformy programu studiów na kierunku Prawo oraz członek Zespołu Programowego ds. utworzenia kierunku Administracja publiczna na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach, w r. akad. 2018/19 członek zespołu ds. utworzenia kierunku Prawno-administracyjnego na WPiA oraz członek Wydziałowej Komisji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej za lata 2017-2020.

Od roku akademickiego 2014/2015 również liczne funkcje na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach: pełnomocnik Dziekana Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach ds. jakości kształcenia, przewodniczący Wydziałowego oraz członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2014 - 2019), członek - z wyboru - Rady Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach (w kadencjach 2014 - 16 i 2016 - 19), Wydziałowy koordynator procesu bolońskiego, członek zespołu ds. przygotowania dokumentacji kierunku studiów Agrochemia, Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie) oraz Wychowanie fizyczne, opiekun pierwszego w historii Wydziału rocznika na kierunku Administracja publiczna, do 2018 r. opiekun praktyk studentów kierunku Administracja publiczna, członek Kolegium Elektorów właściwego do wyboru Rektora na kadencję 2016-20.


Ogłoszenia

Ze względu na zakaz wstępu Studentów do budynków zarówno WPiA, jak i WZwP zawieszam dyżury do odwołania. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: wgra@poczta.umcs.lublin.pl