Grant dla prof. Beaty Podkościelnej w konkursie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Instytut Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS ma przyjemność poinformować o sukcesie dr hab. Beaty Podkościelnej prof. UMCS
w konkursie grantowym na realizację prac przedwdrożeniowych, przeprowadzonym w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Nagrodzona praca dr hab. Beaty Podkościelnej prof. UMCS pt. „Inteligentny lakier polimerowy na bazie akrylanów” uzyskała dofinansowanie o wartości 100 000,00 zł
w ramach projektu i programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego
przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Prace przedwdrożeniowe to działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu,
w którym będzie można je skomercjalizować.

Uzyskanie dofinansowania w wewnętrznym konkursie grantowym na realizację prac przedwdrożeniowych, zrealizowanego w ramach
projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

pozwoli na rozpoczęcie wstępnych badań mających na celu wdrożenie innowacji naukowych do produkcji.

Przedmiot prac przedwdrożeniowych wpisuje się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji tzw. KIS, w zakresie:

  • KIS 3 Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
  • KIS 4 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach,
    w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

Prace przedwdrożeniowe pt. „Inteligentny lakier polimerowy na bazie akrylanów” realizowane przez dr hab. Beatę Podkościelną prof. UMCS w Katedrze Chemii Polimerów Instytutu Nauk Chemicznych UMCS będą prowadzone do 30.01.2022 r.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy pomyślnej realizacji projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”,
Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R
w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach,
współfinansowanego z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

źr. : Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2021