Granty na prace przedwdrożeniowe dla naukowców UMCS przyznane

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o rozstrzygnięciu wewnętrznego konkursu grantowego na realizację prac przedwdrożeniowych, zrealizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Dofinansowanie otrzymali:

  • dr Grzegorz Grela, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, tytuł prac: „Opracowanie i przetestowanie aplikacji internetowej do obsługi sytuacyjnych testów decyzyjnych wraz z pakietem z obszaru zwinnego zarządzania projektami". Wartość dofinansowania - 62.950,00 zł;
  • dr Małgorzata Chojak, Instytut Pedagogiki, tytuł prac: „Zidentyfikowanie markerów zaburzeń rozwojowych u dzieci, widocznych w ilościowej analizie zapisu EEG. Aplikacja z normami, opracowanymi na podstawie statystycznej, ilościowej analizy 200 zapisów EEG”. Wartość dofinansowania - 90 800,00 zł;
  • dr hab. Sławomir Dresler, Instytut Nauk Biologicznych, tytuł prac: „Opracowania innowacyjnej, naturalnej kompozycji preparatu kosmetycznego do pielęgnacji skóry, w tym skóry skłonnej do podrażnień” - Wartość dofinansowania - 86 700,00 zł;
  • dr hab. Beata Podkościelna, Instytut Nauk Chemicznych, tytuł prac: „Inteligentny lakier polimerowy na bazie akrylanów”. Wartość dofinansowania - 100 000,00 zł.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2021