Gratulujemy dr hab. Wojciechowi Rżysko, prof. UMCS projektu „Rozbudowy klastra obliczeniowego” - grant Ministerstwa Edukacji i Nauki

Uprzejmie informujemy, iż dr hab. Wojciech Rżysko prof. UMCS z Katedry Chemii Teoretycznej w Instytucie Nauk Chemicznych UMCS otrzymał dotację celową
na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Prestiżowy projekt, który zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
na podstawie umowy nr 7254/II/SP/2021, dotyczy rozbudowy infrastruktury informatycznej pt. ,,Rozbudowa klastra obliczeniowego”.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi Wojciechowi Rżysko sukcesuuzyskania grantu MEiN na realizację tego projektu!

Okres realizacji projektu ,,Rozbudowa klastra obliczeniowego” zaplanowany
jest na 6 miesięcy, a wartość kosztorysowa projektu wynosi 400 000 zł.
Celem projektu jest modernizacja istniejącej już serwerowni.
Planowany jest zakup klastra obliczeniowego umożliwiający naukowcom z Katedry Chemii Teoretycznej wykonywanie obliczeń dla dużo bardziej skomplikowanych układów, niż rozważane dotychczas.

Symulacje komputerowe odgrywają ważną rolę w nowoczesnym projektowaniu materiałów, w nanotechnologii i sterowaniu złożonymi procesami fizykochemicznymi. Wykonanie obliczeń teoretycznych jest szybsze i tańsze
niż przeprowadzenie pomiarów dla ogromnej liczby układów doświadczalnych.
Ustalenie mechanizmu danego procesu w różnych warunkach termodynamicznych pozwala kontrolować jego przebieg w rzeczywistych układach. Umożliwia to bezpośrednie wykorzystanie wyników badań w praktyce. Tego typu badania można prowadzić stosując różne metody teoretyczne, takie jak na przykład, teoria funkcjonału gęstości i teoria równań całkowych, oraz wykonując symulacje komputerowe metodą Monte Carlo
lub metodą dynamiki molekularnej.


Rysunek przedstawia fragment konfiguracji wody, otrzymanej metodą symulacji komputerowej wykonanej metodą dynamiki molekularnej procesu topnienia lodu.
(rys. dr hab. Wojciech Rżysko prof. UMCS)

Projekt „Rozbudowy klastra obliczeniowego”, koordynowany przez profesora Wojciecha Rżysko z Katedry Chemii Teoretycznej, ma kluczowe znaczenie
dla rozwoju badań nie tylko w dziedzinie chemii teoretycznej.


Prace naukowe z wykorzystaniem nowej infrastruktury będą mogły znaleźć swoje praktyczne zastosowanie m. in. w technologii chemicznej, zagadnień dotyczących chemii materiałowej na przykład badań powierzchni nowych substancji i ich właściwości fizykochemicznych, które są prowadzone przez naukowców Instytutu Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Możliwość korzystania z nowoczesnego klastra obliczeniowego pozwoli na intensyfikację współpracy z naukowcami z innych, krajowych i zagranicznych, ośrodków badawczych oraz korzystnie wpłynie na naukową klasyfikację jednostki.

Zachęcamy również do lektury artykułu o projekcie w „Wiadomościach Uniwersyteckich” nr 10-281 listopad 2021 r.
Zdjęcie główne: dr hab. Wojciech Rżysko prof. UMCS
fot. Bartosz Proll / UMCS

źr. : UMCS; MEiN

    Aktualności