Rozbudowa klastra obliczeniowego

Uprzejmie informujemy, iż Pan dr hab. Wojciech Rżysko z Katedry Chemii Teoretycznej UMCS otrzymał dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 7254/II/SP/2021. Inwestycja dotyczy rozbudowy infrastruktury informatycznej pt. "Rozbudowa klastra obliczeniowego".

Wartość kosztorysowa projektu wynosi  400 000 zł.

Środki dofinansowania z  Ministerstwa Edukacji i Nauki: 400 000 zł.

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Cel projektu

Celem projektu jest modernizacja istniejącej już serwerowni. Planowany jest zakup klastera obliczeniowego umożliwiający wykonywanie obliczeń dla dużo bardziej skomplikowanych układów, niż rozważane dotychczas. Symulacje komputerowe odgrywają ważną rolę w nowoczesnym projektowaniu materiałów, w nanotechnologii i sterowaniu złożonymi procesami fizykochemicznymi. Wykonanie obliczeń teoretycznych jest szybsze i tańsze niż przeprowadzenie pomiarów dla ogromnej liczby układów doświadczalnych. Ustalenie mechanizmu danego procesu w różnych warunkach termodynamicznych pozwala kontrolować jego przebieg w rzeczywistych układach. Umożliwia to bezpośrednie wykorzystanie wyników badań w praktyce. Tego typu badania można prowadzić stosując różne metody teoretyczne, takie jak na przykład, teoria funkcjonału gęstości i teoria równań całkowych oraz wykonując symulacje komputerowe metodą Monte Carlo lub metodą dynamiki molekularnej.

Możliwość korzystania z nowoczesnego klastra obliczeniowego pozwoli na intensyfikację współpracy z naukowcami z innych, krajowych i zagranicznych, ośrodków badawczych oraz korzystnie wpłynie na naukową klasyfikację jednostki. 

    Aktualności

    Autor
    Anna Galant
    Data dodania
    10 listopada 2021