Wybory elektorów - Wyniki

Wydziałowa Komicja Wyborcza WCh UMCS
informuje, że:

 Na zebraniu wyborczym w dniu 09.03.2020 r. następujące osoby zostały wybrane na elektorów do Komisji Elektorów

I - w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego:

 1. dr hab. Piotr Borowski
 2. dr hab. Irena Choma, prof. UMCS
 3. prof. dr hab. Anna Deryło – Marczewska
 4. prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
 5. dr hab. Daniel Kamiński
 6. prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
 7. dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS
 8. dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS
 9. dr hab. Marek Stankevič, prof. UMCS
 10. dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS

 II - w grupie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego

 1. dr Sternik Dariusz
 2. dr Wójcik Grzegorz

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  13 marca 2020