Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aleksandra Szcześ

dr hab. Aleksandra Szcześ
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH, KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Funkcje
Dyrektor
Telefon
+ 48 81 537 77 47/ + 48 81 537 50 60
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje


Wydział Chemii, plac M. Curie-Skłodowskiej 3/114


środa 12.00-13.00


SDNŚiP, Weteranów 18, II piętro, pokój nr 5


poniedziałek 14.00-15.00

Adres

plac. M. Curie-Skłodowskiej 3/114
20-031 Lublin

O sobie

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5414-3347

dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Zainteresowania naukowe

Chemia koloidów i fizykochemia granic faz, nanomateriały, biomateriały, systemy dostarczania leków, adsorpcja.

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe

A. Sęk, P. Perczyk, A. Szcześ, R. Machatschek, P. Wydro.Studies on the interactions of tiny amounts of common ionic surfactants with unsuturated phosphocholine model membranes. Chem. Phys. Lipids 248 (2022) 105236.

M. Kalbarczyk, A. Szcześ. Potential biomedical application of calcium phosphates obtained using eggshells as a biosource of calcium at different initial pH values. Ceram. Int. 47 (2021) 33687–33696.

A. Sęk, P. Perczyk, P. Wydro, W.I. Gruszecki, A. Szcześ. Effect of trace amounts of ionic surfactants on the zeta potential of DPPC liposomes. Chem. Phys. Lipids 235 (2021) 105059.

M. Kalbarczyk, A. Szcześ and D.Sternik. The preparation of calcium phosphate adsorbent from natural calcium resource and its application for copper ion removal. Environ. Sci. Pollut. Res. 28 (2021) 1725–1733.

A. Szcześ, Y. Yan, E. Chibowski, L. Hołysz, M. Banach. Thin-layer wicking method for surface free energy determination of natural and synthetic hydroxyapatite. App. Surf. Sci. 434 (2018)1232–1238.

A. Szcześ, L. Hołysz, E. Chibowski. Synthesis of hydroxyapatite for biomedical applications. Adv. Colloid Interfac. 249 (2017) 321-330.

M. Czemierska, A. Szcześ, L. Hołysz, A. Wiater, A. Jarosz-Wilkołazka, Characterisation of exopolymer R-202 isolated from Rhodococcus rhodochrous and its flocculating properties. Eur. Polymer J. 88 (2017) 21-33.

R. Dobrowolski, A. Szcześ, M. Czemierska, A. Jarosz-Wilkołazka. Studies of cadmium(II), lead(II), nickel(II), cobalt(II) and chromium(VI) sorption on extracellular polymeric substances produced by Rhodococcus opacus and Rhodococcus rhodochrous. Bioresource Technol.225 (2017) 113-120.

A. Szcześ, M. Czemierska, A. Jarosz-Wilkołazka. Calcium carbonate formation on mica supported extracellular polymeric substance produced by Rhodococcus opacus. J. Solid State Chem. 242 (2016) 212-221.

Projekty badawcze

–  Wpływ pola magnetycznego na właściwości strącanego węglanu wapnia i fosforanu (V) wapnia, 2004-2005, MNiI (grant promotorski nr 3T09A 159 27), Główny Wykonawca.

–  Kompleksowe badania fizykochemicznych właściwości modelowych lipidowych błon komórkowych i ich liposomów,2010-2013, MNiSW (nr projektu N N204 272839), Główny Wykonawca.

–  Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz kompleksowe badania możliwości ich wykorzystania jako bioflokulanty, biosorbenty oraz do kontroli procesu mineralizacji,2013-2016, NCN– OPUS 4 (nr projektu 2012/07/B/ST5/01799), Kierownik.

–  Complex Wetting Phenomena, 2014-2017, EU w ramach programu Marie Curie-Sklodowska actions FP7-PEOPLE-2013-ITN (numer grantu: 607861), Promotor rozprawy doktorskiej Yingdi Yan zatrudnionej w ramach projektu jako Early Stage Researcher.

–   Weryfikacja mechanizmów wpływu pola magnetycznego na wodę i wodne roztwory wybranych elektrolitów w aspekcie osadzania się węglanu wapnia w instalacjach grzewczych, 2017-2019, NCN – OPUS 11 (nr projektu 2016/21/B/ST4/00987), Główny Wykonawca

Promotor rozpraw doktorskich

dr Yingdi Yan “Investigation of implants in aspect of their adhesion to biological materials”  - 2014-2017

A. Sęk "Rola związków powierzchniowo czynnych w modyfikacji wybranych właściwości modelowych błon biologicznych" - 2017-2022

- M. Kalbarczyk ’Synteza i charakterstyka adsorbentów otrzymanych z odpadów rolniczych’ - w trakcie

Inne

Członek Editorial Board w czasopiśmie Colloids and Interfaces i Advances in Colloid and Interface Science

Guest Editor specjalnego wydania Colloids and Surfaces A, Advances in Colloid and Interface Science, Polymers