Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie powstało w 2016 roku z inicjatywy studentów pragnących rozwijać zainteresowania i umiejętności w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów natury społecznej. Działania podejmowane w ramach Koła skupiają się na budowaniu kultury pracy socjalnej poprzez pogłębianie i poszerzanie wiedzy w obszarze pracy socjalnej oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Ponadto istotą działalności Koła jest:

  • Nauka praktycznego zastosowania metod pomocy społecznej;
  • Rozwiązywanie problemów z sektora pomocy społecznej;
  • Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami terapeutycznymi, Świetlicami, Dziennymi Domami Pomocy Społecznej itp.
  • Wykorzystywanie zdobytej wiedzy poprzez organizację projektów, warsztatów, wykładów, spotkań i dyskusji

Siedziba Organizacji: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 43 pok. 2.37
20-612 Lublin

Kontakt:
kolonaukowesps@gmail.com

Opiekun naukowy:
dr Agata Świdzińska
dr Anna Lada

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/126/2016