Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Siedziba Organizacji: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Kontakt:
kolonaukowesps@gmail.com

Opiekun naukowy:
dr Agata Świdzińska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/126/2016