Koło Naukowe Ekonomistów UMCS

Cele Koła:

Koło Naukowe Ekonomistów UMCS powstało w listopadzie 1966 roku przy Katedrach Ekonomii Politycznej i Ekonomii Rolnictwa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1976 KNE zawiesiło swoją działalność by w roku 1998 „reaktywować się”. Początkowo opierało się tylko na grupie INDEX, zajmującej się zagadnieniami rynku kapitałowego, oraz na grupach tworzonych do realizacji projektów.

Z roku na rok się rozwija i zrzesza coraz liczniejszą grupę aktywnych, chcących rozwijać się studentów. Działa nie tylko na polu naukowo- badawczym ale również dba o promocję wiedzy nauki, integrację studencką oraz własny rozwój. Współpracuje ze środowiskiem biznesowym,  utrzymuje kontakty z organizacjami na terenie kraju, działa dla dobra Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Mottem Koła jest : „ Połączenie sił to POCZĄTEK, pozostanie razem to POSTĘP, wspólna praca to SUKCES”.  Na swoim koncie ma organizacje licznych  konferencji ogólnopolskich oraz  międzynarodowych ( współpracuje m. in. z Politechniką Lwowską).  Członkowie koła starają się zmotywować młodych ludzi do działania poprzez warsztaty, szkolenia i wykłady otwarte. Celem jest pokazanie, że warto robić więcej, warto poznawać, doświadczać i rozwijać się.

Do 2012r. opiekunem Koła był dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw. Od 2012 roku opiekunem Koła Naukowego Ekonomistów jest dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw.

Projekty realizowane przez Koło:

Dla działalności KNE UMCS szczególne znaczenie mają konferencje cykliczne:

Internetki:
Cykl konferencji związanych z zastosowaniem Internetu w ekonomii. Zorganizowano 10 edycji, z czego w każdym roku był inny motyw przewodni. Konferencja ma charakter Ogólnopolski, cieszyła się  powodzeniem, zazwyczaj odbywała się w kwietniu. Za stronę merytoryczna odpowiadali pracownicy naukowi UMCS i zaproszeni goście.

Akademia Przedsiębiorczości:
Współpraca z FM PKPP Lewiatan przy organizacji cyklu szkoleń dla studentów i absolwentów którego celem jest poszerzenie wiedzy związanej z przedsiębiorczością.

Międzynarodowa Studencka Konferencja Rachunkowości:
Celem konferencji jest poszerzanie wiedzy dotyczącej problematyki rachunkowości, podczas której uczestnicy studenci z Polski oraz Ukrainy wygłaszają referaty związane ze wspomnianą tematyką, które potem zostaną zawarte w publikacji pokonferencyjnej. Konferencja ma na celu pogłębianie wiedzy oraz wymianę doświadczeń na temat rachunkowości. Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak standardy prawne regulujące rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, optymalizacje podatkowe, czy sprawozdawczość w tego typu przedsiębiorstwach.

W ramach Konferencji członkowie KNE uczestniczą w wymianie studenckiej z Politechniką Lwowską Mają możliwość zintegrowania się ze studentami zza wschodniej granic.  Poznają zwyczaje, które tam panują i wymianiają się doświadczeniami podczas konferencji organizowanej w czasie wymiany.

Ponadto:

 • Konferencja „ Biznes krok po kroku- przyszłość zawodu księgowego”,
 • Konferencja „ Naukowe trendy w biznesie”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Wolność niejedno ma imię- społeczeństwo, gospodarka, polityka, filozofia i prawo”,
 • Cykl warsztatów „ Warto robić więcej”,
 • Cykl Warsztatów „ Akademia Przedsiębiorczości IV”,
 • Wyjazd na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Współorganizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
 • Organizacja licznych szkoleń i warsztatów dla studentów,
 • Akademia Cash Flow w ramach Nocy Przedsiębiorczości w Liceum im. Staszica w Lublinie,
 • Coroczny udział w Konferencji NetVision w Gdańsku,
 • Wyjazdy na Konferencję Wall Street,
 • Udział w konkursach z wiedzy o rachunkowości,
 • W 2010 roku istniała grupa REWIDENT Koła Naukowego Ekonomistów UMCS, organizująca liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości. Działała również  Grupa REGON, spotkania tej grupy szerzyły wśród studentów postawy przedsiębiorcze oraz wzbogacały doświadczenia z zakresu zakładania własnego biznesu, aktywnego poszukiwania pracy oraz rozwoju interpersonalnego.

Projekty badawcze:

 • Projekt badawczy pt. ” Behawioralne i genetyczne uwarunkowania skłonności do ryzyka” podczas konferencji WallStreet 19, 29-31.05.2015. Karpacz
  Kierownik projektu: mgr Rafał Muda
 • Projekt badawczy nt. oczekiwanych efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym zainicjowany i nadzorowany przez prof. dr hab. Tadeusza Wawaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania przeprowadzone na WE UMCS są częścią międzynarodowego projektu
  Kwiecień/ czerwiec 2015

Sukcesy:

Zajęcie III miejsca w Konkursie BANRISK Liga Akademicka 2013/2014 w Warszawie (uczestnicy: Marlena Joniec, Łukasz Werema, Olga Niezgoda, Anna Byra)

Współpraca przy organizacji szkoleń i konferencji:

 • Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS,
 • Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Wiedzą,
 • Koło Naukowe Logistyk UMCS,
 • Samorząd Studentów WE UMCS,
 • DSA Investment S.A.,
 • Business Link Sp. z.o.o.

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Dane kontaktowe:
E-mail: kne@hektor.umcs.lublin.pl
Facebook
Instagram
Tiktok
Linkedin

Opiekuna Koła: 
dr hab. Teresa Bednarczyk prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/070/2013

  Autor
  Marta Wolińska