Animal - Plant Interaction Students' group

 

Animal – Plant Interaction Students’ group (APIS) powstało 9 marca 2023 roku i jest najmłodszym Kołem Naukowym Wydziału Biologii i Biotechnologii. Obecnie Koło zrzesza 18 członków, którzy chcą włączyć się w aktywność naukową, prowadzić doświadczenia terenowe i laboratoryjne.

Działalność Koła skupia się na problematyce, którą obserwujemy w ostatnich 20 latach, czyli znaczącym spadku różnorodności gatunkowej i liczebności owadów zapylających, a w rezultacie występowania tzw. „kryzysu zapyleń”. 

Członkowie Koła mają możliwość zapoznania się z metodami badań terenowych i laboratoryjnych wykorzystywanych w ocenie wydajności pyłkowej i cukrowej wybranych gatunków oraz siedlisk w różnych typach krajobrazu, stosowanych w pracy zespołu badawczego działającego w strukturze Wydziału Biologii i Biotechnologii, Katedra Botaniki Mykologii i Ekologii.

Siedziba Organizacji:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, pok. 147 B (I piętro)
20-033 Lublin 

Opiekunowie: 
dr hab. Małgorzata Wrzesień
mgr inż. Karolina Tymoszuk
mgr inż. Jacek Jachuła

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/182/2023