Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny UMCS
Al. Kraśnicka 2b 
20-718 Lublin

Kontakt:

Opiekunowie naukowi:
mgr szt. Paweł Łuciuk
mgr szt. Piotr Tomaszewski 

 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/183/2023