Konto pocztowe w domenie umcs.pl dla organizacji

Każda organizacja, z uwagi na bezpieczeństwo danych, powinna mieć utworzony adres e-mail w domenie umcs.pl (niezalecane jest korzystanie z zewnętrznych domen np. gmail.com czy wp.pl).

Adres e-mail w domenie umcs.pl zakładany jest w imieniu Organizacji przez Opiekuna za pośrednictwem tej strony Opiekun wypełnia na niej formularz dla Konta pocztowego dla jednostki uczelnianej (Zakładu/dziekanatu/Instytutu)- link do formularza:

  • w polu "Imię i nazwisko" powinny znaleźć się dane Opiekuna,
  • w polu "Pełna nazwa instytutu/zakładu" należy wpisać pełną nazwę Koła/Organizacji,
  • z listy "Nazwa wydziału lub rodzaj jednostki" należy wybrać wydział, przy którym dana organizacja jest zarejestrowana,
  • "Proponowany identyfikator" to nic innego jak nazwa, która będzie widniała w adresie e-mail przed "@", sugerujemy tu zastosowanie np. skrótu nazwy Koła/Organizacji,
  • "typ konta"- konto pocztowe.

Opiekun po wypełnieniu niniejszego formularza powinien dodatkowo przesłać na adres operator@poczta.umcs.lublin.pl maila potwierdzającego chęć założenia takiego konta pocztowego.