Naukowe Studenckie Koło Samorządowców

Cele:

 • motto organizacji: „Dla nas «nie chce mi się» nie istnieje!”,
 • wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami związanymi z aktualnymi kwestiami dotyczącymi samorządności, polityki lokalnej i społeczeństwa – sprawami, które są najbliższe każdemu obywatelowi świadomemu swoich praw i obowiązków,
 • chęć udowodnienia, że studia nie są czasem wolnym między sesjami, ale momentem, w którym bez ograniczeń można rozwijać swoje zainteresowania, wiedzę, kreatywność i inne bezcenne umiejętności,
 • rozwój intelektualny poprzez prowadzenie badań i organizowanie przeróżnych wydarzeń,
 • tworzenie forum, na którym swobodnie można wymieniać się doświadczeniami i poglądami oraz nauczyć się efektywnej pracy w grupie,
 • poszerzanie wiedzy na temat wszelkich form samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego,
 • rozwijanie życia naukowego oraz budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów,
 • rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi,
 • promowanie działalności naukowej Wydziału Politologii UMCS, a w szczególności Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej przy Wydziale Politologii UMCS,
 • propagowanie idei samorządności i społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacja wiedzy na ten temat,
 • promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami.

Projekty:

 • „Tydzień Samorządności”:
  • wydarzenie cykliczne, organizowane co roku, trwające pięć kolejnych dni w kwietniu lub maju,
  • cykl spotkań, debat, szkoleń, warsztatów i konkursów, których tematyka oscyluje wokół aktualnych zagadnień dotyczących idei i praktyki szeroko pojętej samorządności, polityki lokalnej oraz funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni lokalnej,
  • „Tydzień Samorządności” towarzyszy NSKS od początku jego istnienia i przez lata stał się swoistą wizytówką Koła,
  • w 2014 r. odbędzie się XVII edycja przedsięwzięcia,
  • w 2013 r. zorganizowany został pierwszy Wielki Turniej Samorządowy, który swoją formułą przypominał teleturniej,
  • zmagania składały się z pięciu rund, w których uczestnicy odpowiadali na pytania związane z ideą samorządności, mechanizmami samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego,
  • misją „Tygodnia Samorządności” jest propagowanie wiedzy na temat wszelkich aspektów związanych ze środowiskiem lokalnym, pobudzanie potrzeby do interesowania się tym, co aktualnie dzieje się w najbliższym otoczeniu,
  • „Tydzień Samorządności” ma przekonać, że w samorządzie funkcjonuje zasada „nic o nas bez nas” i że wszyscy wiedzą, że „trzeba coś zmienić”, a samorząd to najprostsza droga, aby to „coś” stało się realnym działaniem,

 • Cykl spotkań „Politologia… i co dalej?”:
  • projekt powstał z potrzeby przełamania krzywdzącego stereotypu, że kończąc studia politologiczne, absolwent nie ma zbyt dużych szans na znalezienie ciekawej pracy,
  • organizowane od 2011 r. spotkania z absolwentami politologii, którzy w życiu zawodowym osiągnęli znaczny sukces,
  • podczas realizacji projektu gośćmi byli politycy, urzędnicy, dziennikarze, pracownicy służb mundurowych i organizacji pozarządowych, wszyscy w mniejszym lub większym stopniu wiedzę zdobytą na studiach wykorzystują w swojej pracy,
  • celem cyklu „Politologia… i co dalej” jest ukazanie różnych możliwości zawodowych, jakie politologia otwiera przed absolwentami, zainspirowanie studentów do kształtowania własnej ścieżki kariery, a także podpowiedź, jak zacząć lub na czym się skoncentrować w drodze do celu,

 •  Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie: Studium przypadku Lublin i Wrocław”:
  • we współpracy z Interdyscyplinarnym Studenckim Kołem Rozwoju Administracji z Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • prelegenci zaprezentowali tematy związane z następującymi zagadnieniami:
   • społeczeństwo obywatelskie w staraniach obu miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury,
   • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
   • świadomość obywatelska studentów,
  • po konferencji została wydana publikacja pokonferencyjna,

 • Obchody jubileuszu 70-lecia UMCS na Wydziale Politologii:
  • obywające się w dniach 19-20 listopada 2013 r.,
  • projekt realizowany we współpracy z Politologicznym Kołem Naukowym oraz Studenckim Kołem Dziennikarskim,
  • w ramach celebrowania obchodów 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauki polityczne w systemie szkolnictwa wyższego” oraz „Etyka w polityce, dziennikarstwie, samorządzie, administracji i stosunkach międzynarodowych”,
  • konferencja miała charakter ogólnopolskich i interdyscyplinarny,
  • drugą część obchodów stanowił Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej „70 Barw UMCS”, skierowany do uczniów lubelskich liceów,
  • celem Turnieju było zaprezentowanie oferty edukacyjnej Wydziału Politologii oraz innego oblicza UMCS, który nie reprezentuje jedynie nauki, ale gwarantuje również dobrą zabawę z wykorzystaniem wiedzy.

Siedziba organizacji:
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

Kontakt:
E-mail:
nsks@poczta.umcs.lublin.pl
Facebook

Opiekun: dr Justyna Wasil

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/033/2013