Studenckie Koło Naukowe Kultury i Sztuki

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 p. 319
20-031 Lublin

Kontakt:
Facebook

Opiekun Koła:
dr Stefan Münch

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/176/2022

    Autor
    Marta Wolińska