Studenckie Koło Naukowe Kultury i Sztuki

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
pok. 017B NH (Nowa Humanistyka)
20-031 Lublin

Kontakt:
Facebook

Opiekun Koła:
dr Magdalena Grabias

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/176/2022