Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego

Koło Dyrygenckie Wydziału Artystycznego działa od kwietnia 2016 roku przy Zakładzie Chóralistyki w Instytucie Muzyki UMCS. Jego pomysłodawcami oraz założycielami są w głównej mierze studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zaś opiekunem naukowym dr Piotr Wijatkowski.


Działalności Koła przyświecają następujące cele:

 • promowanie chóralistyki;
 • konsolidacja młodego środowiska akademickiego o wspólnych zainteresowaniach związanych z dziedziną dyrygentury;
 • poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów chóralnych oraz wykonawstwa zespołowej muzyki wokalnej;
 • integracja środowiska chóralnego;
 • zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków;
 • promowanie Wydziału Artystycznego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w skali  uczelnianej, lokalnej oraz ogólnopolskiej.

Siedziba Organizacji:
Instytut Muzyki UMCS
Al. Kraśnicka 2a/117, 20-718 Lublin

Kontakt:
kolo.dyrygenckie.umcs@gmail.com 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/121/2016

  Autor
  Marta Wolińska