Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS w Lublinie

Cele  Koła:

 • Pogłębianie zainteresowań naukowych w zakresie krajoznawstwa.
 •  Zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie krajoznawstwa.
 •  Promowanie idei krajoznawstwa oraz idei „małych ojczyzn”.
 •  Integracja osób zainteresowanych problematyką krajoznawczą.
 • Organizowanie praktyk zawodowych, warsztatów, kursów itp. mających na celu pogłębienie wiedzy i doświadczenia w zakresie krajoznawstwa.
 • Uczestnictwo członków Koła w innych inicjatywach krajoznawczych, turystycznych, kulturalnych itp.

Projekty realizowane przez Koło:

Konferencje:

III Lubelska Jesień Historyczna
24-26.10.2014 r.
Panel: „Piękne, nieznane, zapomniane. Atrakcje turystyczne w historii Polski.”
Międzynarodowa konferencja studencko – doktorancka współorganizowana wraz z kołami z IH: KN Historii Krajów Europy Wschodniej, KNHS, SKN Archiwistów

I Lubelska Wiosna Historyczna
22-24.05.2015 r.
Panel: „Miejsca kultu na ziemiach polskich”
Międzynarodowa konferencja studencko – doktorancka współorganizowana wraz z kołami z IH: KN Historii Krajów Europy Wschodniej,  KNHS, SKN Epigrafików „Exploratio”, KN Amatorów Antyku, SKN Archiwistów

I Lubelskie Dni Turystyki Historycznej
28-30.05.2015 r.
Celem projektu jest organizacja wieloaspektowego wydarzenia skierowanego do osób zainteresowanych szeroko rozumianą turystyką historyczną.
„Rola historyka w kreowaniu atrakcji turystycznych” – dyskusja ekspercka [28 maja 2015 r.]
Turystyka dawniej i dziś” - konferencja naukowa [29 maja 2015 r.]
Wyjazd do Zamościa [30 maja 2015 r.]

 Wyjścia edukacyjne „Szlakiem lubelskich muzeów”: grudzień 2015 –czerwiec 2016

Zwiedzanie Muzeum Lubelskiego na Zamku oraz jego oddziałów, m.in.:

 • Dworek Wincentego Pola
 • Muz. Literackie im. J. Czechowicza
 • Muz. Historii Miasta Lublina
 • Muz. „Piwnica pod Fortuną”

Wyjazdy edukacyjne:

 • „Z wizytą w najpiękniejszych rezydencjach warszawskich” – 20.11.2015

Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu Króla Jana III oraz Królewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie.

 • Wyjazd na 22. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie – 22.11.2014

Zapoznanie studentów turystyki historycznej z różnorodnymi formami promocji europejskich krajów i regionów. Zaznajomienie się z ofertami instytucji kulturalnych i muzealnych, biur podróży, hoteli, itp.

 • Wyjazd na 50. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie – 11-13.03.2016

Wyjazd studentów turystyki historycznej IH UMCS i turystyki kulturowej IH KUL na  największe targi turystyczne w Europie. Było to najważniejsze wydarzenie dla przedstawicieli z branży turystycznej. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję obejrzeć oferty 10 000 wystawców ze 187 krajów i regionów.

Inne:

 • Warsztaty pisania przewodników turystycznych – 16.12.2015

- Gościem warsztatów była Irena Kowalczyk -  autorka znanych lubelskich przewodników m.in.: „Lublin. Przewodnik turystyczny. Cz. 2. Wzgórze zwane Żmigród, Śródmieście" (2001), "Lublin - Stare Miasto"(2005) oraz "Zwiedzamy Lublin. Przewodnik." (2011)
- Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. jak przygotować się do stworzenia autorskiego przewodnika, w jaki sposób zachęcić czytelnika do zwiedzenia danego obiektu.

 • „Przewodnik po wydziałach UMCS”

Data realizacji: 2013/2014

 • opis wydziałów UMCS w języku polskim i angielskim
 • mapa lokalizująca poszczególne budynki wydziałów UMCS w Lublinie

Czynny udział w promowaniu uczelni w „Drzwiach Otwartych UMCS” w latach 2013-2015
Czynny udział w „Miasteczku Organizacji UMCS” – 15.05.2014

Siedziba Organizacji:
Wydział Historii i Archeologii UMCS    
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20- 031 Lublin

Dane kontaktowe:
krajoznawcy.umcs@gmail.com
WWW 
Facebook 

Opiekun koła:
dr hab. Ireneusz Łuć

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/048/2013

  Autor
  Marta Wolińska