Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt: 
kolodebatumcs@gmail.com 

Opiekun merytoryczny:
dr Grzegorz Gil

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/144/2017