Koło Nauk Pomocniczych Historii

Siedziba Organizacji:
Wydział HIstorii i Archeologii UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Kontakt:
nph@mail.umcs.pl

Opiekun:
dr hab. Tomisław Giergiel

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/179/2022

    Autor
    Marta Wolińska