Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”

 Cele organizacji:

 • utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką turystyki i rekreacji;
 • popularyzacja krajoznawstwa, turystyki oraz wartości przyrodniczych;
 • rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie form turystyki;
 • integracja studentów wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;
 • promocja wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
 • tworzenie warunków współdziałania studentów i instytucji zajmujących się rozwojem turystyki;
 • dążenie do stworzenia studentom optymalnych warunków rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Opiekunowie:

Opiekunem Koła od początku jego istnienia (2009) do 2021 roku była dr Renata Krukowska (Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu). Obecnym opiekunem organizacji jest dr Grzegorz Iwanicki (Katedra Geografii Społeczno Ekonomicznej).

Projekty:

1. Organizacja ,,Kiermaszu turystycznego” we współpracy z Lubelską  Regionalną Organizacją Turystyczną:

 • coroczny
 • Impreza skupiająca corocznie przedstawicieli z branży turystycznej jak i lokalnych wystawców, promująca województwo lubelskie, produkty regionalne, atrakcje turystyczne oraz poszczególne regiony Lubelszczyzny. Koło Globtroter corocznie promuje na tej imprezie UMCS oraz prowadzi konkursy i animacje dla odwiedzających. 
 • Fotorelacja w galerii zdjęć

2. Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną ,,Kraina Lessowych wąwozów” przy tworzeniu ,,Akademii Lesslandii”:

 • Październik 2012 - Marzec 2013
 • jednorazowy
 • Współpraca opierała się na stworzeniu scenariuszy zajęć dla dzieci biorących udział w Akademii. Scenariusze miały na celu połączenie nauki z zabawą. Łączyły ze sobą typowe zajęcia szkolne, ciekawe informacje o odwiedzanym Instytucie. 

3. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Geograficzne, społeczne, turystyczne i rekreacyjne aspekty kształtowania przestrzeni”:

 • 11 - 13 Października 2012
 • jednorazowy
 • Konferencja miała na celu wymianę poglądów i przedstawienie problemów w dziedzinie turystyki. Prelegenci z uniwersytetów z całej Polski przedstawiali referaty dotyczące swoich regionów. Dodatkowym atutem tej konferencji była promocja walorów województwa lubelskiego. Planowana jest kolejna edycja tej konferencji.  

4. Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Turystyka i rekreacja stylem życia współczesnego społeczeństwa":

 • 16 - 17 Października 2015
 • jednorazowy
 • Konferencja była kolejną edycją konferencji naukowej promującej walory województwa lubelskiego. Miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń oraz wyników badań naukowych prowadzonych w ośrodkach naukowych na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji. Wydarzenie miało na celu również zawiązanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Dodatkowo uczestnicy konferencji zapoznali się z walorami przyrodniczymi i turystycznymi województwa lubelskiego.
 • Fotorelacja w galerii zdjęć

5. Rodzinna Majówka w Ogrodzie Botanicznym UMCS:

 • coroczny
 • Wydarzenie mające na celu promowanie aktywnego, rodzinnego wypoczynku w ciekawym otoczeniu przyrodniczym. Rodzice z dziećmi mogli wziąć udział w wielu ciekawych konkursach. Dzieci samodzielnie mogły wziąć udział w animacjach tanecznych i sportowych.

6. Lubelski Festiwal Nauki:

 • coroczny
 • Impreza o charakterze edukacyjno-rozrywkowym skupiająca lubelskie uczelnie wyższe. Studenci i pracownicy naukowi przygotowują ciekawe zajęcia dla młodzieży szkolnej, na których w łatwy i przyjemny sposób przyswajają wiedzę z zakresu geografii, nauk przyrodniczych, kultury i historii. Uczniowie brali udział w konkursach i grach terenowych, zdobywając w przyjemny i efektywny sposób wiedzę.
 • Fotorelacja w galerii zdjęć

7. Współpraca z Centrum Kultury Fizycznej UMCS

 • Całoroczne
 • Przy wydarzeniach takich jak: rozgrywki Bocci, rozgrywki Goalball,

8. Współorganizacja szkoleń

 • Sezonowe
 • Kurs Animatora
 • Kurs Wychowawcy Kolonijnego

DANE KONTAKTOWE:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2cd, pok. 206B
email: globtroter@mail.umcs.pl
 Facebook
Instagram 

Opiekun Koła: dr Grzegorz Iwanicki

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/018/2013