Naukowe Koło Logopedów i Audiologów

 Cele:

 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy Członków Koła,
 • nabywanie umiejętności zawodowych, doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa,
 • prowadzenie badań z zakresu logopatologii i audiologii,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami o działalności pokrewnej oraz innymi kołami naukowymi.

 

PROJEKTY:

 • Studencka Poradnia Logopedyczno-Audiologiczna:
  • działamy „pod skrzydłami” fachowców,
  • wykonujemy badania słuchu,
  • stawiamy profesjonalną diagnozę,
  • prowadzimy terapię logopedyczną,
  • w zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i dorośli,
  • przychodzą do nas pacjenci pragnący pozbyć się wad wymowy,
  • odwiedzają nas studenci, którzy pragną popracować nad swoją dykcją i dostać się do wymarzonych szkół aktorskich,
  • naszym najważniejszym przesłaniem jest niesienie pomocy innym,
  • terapia odbywa się pięć dni w tygodniu według ustalonych dyżurów,
  • do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie,
  • pomysłowa terapia prowadzona w formie zabawy, przyjazna atmosfera, systematyczne spotkania oraz zaangażowanie i odpowiedzialność wolontariuszy podnoszą efektywność terapii oraz gwarantują sukces,
  • od 2013 r. poszerzamy swoją działalność, otwierając bezpłatną Poradnię Audiologiczną, do której zapraszamy wszystkich mających problemy ze słuchem, zagrożonych wadami słuchu ze względu na pracę w hałasie, a także osoby chcące sprawdzić swój słuch, czy zasięgnąć informacji i porady,
  • działamy na profesjonalnym sprzęcie, pod czujnym okiem specjalistów, co gwarantuje rzetelność wykonywanych badań.

   Uwaga!

   Terapie logopedyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:30. Jedno spotkanie trwa pół godziny. Spotkania odbywają się minimum raz w tygodniu w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, ul. Sowińskiego 17, zapisy telefonicznie: 535 184 892 lub na adres: poradnialogopedyczna@gmail.com (dane kontaktowe dotyczą również Poradni Audiologicznej).
 • Sekcje Naukowego Koła Logopedów i Audiologów:
  • wewnątrz Koła utworzone zostały Sekcje odpowiadające kolejnym dziedzinom logopedii,
  • umożliwiają one poszerzanie wiedzy i umiejętności o treści wykraczające poza zakres zajęć uczelnianych,
  • do Sekcji może dołączyć każdy Członek NKLiA,
  • aktualnie działają:
   • Sekcja Medialna,
   • Sekcja Surdologopedyczna,
   • Sekcja Neurologopedyczna.

Sympozjum OBLICZA LOGOPEDII

 • 11-12.06.2016
 • Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS bierze udział i pomaga w organizacji  I Ogólnopolskiego Sympozjum OBLICZA LOGOPEDII, w tym roku realizowane pod hasłem "Interdyscyplinarność i samodzielność", organizowane przez Fundacje Tygiel.
 • Celem spotkania będzie przedstawienie logopedii jako dziedziny samodzielnej o interdyscyplinarnych podstawach oraz logopedów jako jej specjalistów oraz wiele, wiele więcej.
 • Więcej informacji na stronie: www.obliczalogopedii.pl oraz na Facebooku

Wizyty w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie

 • Od 15.04.2016
 • Cotygodniowe wizyty w Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie mające zapewnić dzieciom z oddziału rozrywkę i chwilę radości.
 • Fotorelacja z dnia 22.04.2016 
 • Fotorelacja z dnia 15.04.2016 

Zaświeć na niebiesko dla autyzmu:

 • 04.04.2016
 • Z okazji Miesiąca Autyzmu i Dnia Wiedzy na temat Autyzmu (2 kwietnia), Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS wraz z Fundacji Synapsis zorganizowało akcję "Zaświeć na niebiesko dla autyzmu". W poniedziałek, 4 kwietnia w Humaniku, przed dużą aulą w godzinach 10:00-12:00 każda osoba, która miała na sobie coś niebieskiego lub weźmie udział w quizie „Co Ty wiesz o Autyzmie?" otrzymała niespodziankę i będzie mogła wesprzeć akcję.
 • Fotorelacja

#logopedakrzyczy:

 • 19.03.2016
 • Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS opublikowało zdjęcia swoimi członkiń z hasłami promującymi podwyższenie świadomości logopedycznej wśród społeczeństwa.
 • Fotorelacja

Drzwi Otwarte UMCS 2016 - Pokój logopedii:

 • 11.03.2016 
 • 11 marca w godzinach 9:00-14:00 Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS wzieło udział w Drzwiach Otwartych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Nowym Humaniku w sali 13B organizowano pokój logopedii, w którym odwiedzający mogli skorzystać z punktu konsultacyjno-diagnostycznego. Odwiedzający mogli sprawdzić swoją wymowę, dowiedzieć się jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna, jak wyglądają studia oraz praca logopedy i audiologa.
 • W pokoju zaprezentowane zostały również pomoce jakimi posługują się logopedzi podczas swojej pracy oraz logociekawostki.
 • Fotorelacja

Dzień Logopedy:

 • 05.03.2016
 • Członkowie Naukowego Koło Logopedów i Audiologów UMCS zorganizowali w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na Oddziale Neurologii Dziecięcej Dzień Logopedy, podczas którego rozmawiali z dziećmi na temat zawodu logopedy, skręcali balony, malowali twarze. Gościnnie wystąpił najmłodszy iluzjonista w Polsce - Piotr Denisiuk.
 • Fotorelacja

V Ogólnopolską Konferencję “Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych”:

 • 11.12.2015
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych”, organizowana przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS w Lublinie, adresowana do logopedów, neurologopedów, surodologopedów lekarzy, pedagogów, psychologów oraz wszystkich osób, które interesują się szeroko pojętą tematyką zaburzeń mowy i słuchu u osób dorosłych.
 • W ramach uczestnictwa w konferencji gwarantujemy możliwość wykonania badań słuchu oraz konsultację z audiologiem.
 • Program konferencji
 • Plakat
 • Fotorelacja

Dzień Otwarty Studenckiej Poradni Logopedycznej:

 • 15 marca 2013 r.,
 • bezpłatne badania logopedyczne i audiologiczne (z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu) prowadzone przez studentów posiadających minimum stopień licencjata,
 • diagnoza szerokiego spektrum zaburzeń i problemów związanych ze słuchem i mową. Dostępne dla każdego bez wcześniejszej rejestracji.

Bezpłatne badania słuchu z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem:

 • 24 kwietnia 2013 r.,
 • studenci posiadający minimum stopień licencjata przeprowadzili bezpłatne badania słuchu z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, a to wszystko pod kontrolą specjalistów z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Udzielano informacji o sposobach badania i usprawniania słuchu, zagrożeniach związanych z pracą w hałasie.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mowa – Mózg - Zachowanie”:

 • 2-3 grudnia 2011 r.,
 • celem konferencji było: przybliżenie funkcjonowania człowieka z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi z perspektywy różnych dyscyplin naukowych (logopedii, medycyny, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i in.),
 • omówienie budowy i funkcjonowania elementów układu nerwowego w odniesieniu do mowy oraz zachowania człowieka – porównanie normy i patologii,
 • przegląd możliwości leczenia i terapii oraz niesienia wszelkich form pomocy stosowanych dawniej i dziś.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki”: 

 • 18–19 stycznia 2013 r.,
 • celem konferencji było:przybliżenie funkcjonowania człowieka z zaburzeniami słuchu z perspektywy różnych dyscyplin naukowych (logopedii, audiologii, medycyny, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, prawa, inżynierii i in.),
 • zwrócenie uwagi na różnorodność etiologii zaburzeń słuchu,
 • zaprezentowanie możliwości leczenia i terapii oraz niesienia wszelkich form pomocy (dawnych i współczesnych),
 • prezentacja sylwetek sławnych ludzi, postaci historycznych i fikcyjnych, zmagających się w życiu codziennym z zaburzeniami słuchu.


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy”:

 • 13-14grudnia 2013 r.,
 • główne cele konferencji:przybliżenie funkcjonowania człowieka zawodowo posługującego się głosem z punktu widzenia logopedii, foniatrii, socjologii i psychologii,
 • zwrócenie uwagi na różnorodność niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowej  pracy głosem,
 • przegląd możliwości leczenia i terapii głosu oraz wskazanie możliwości usprawniania fonacji, oddechu i artykulacji, podkreślenie roli mowy ciała w komunikacji,
 • w ramach konferencji zrealizowane zostały warsztaty z emisji głosu i artykulacji.

Siedziba Organizacji: 
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego 
Dom Studenta Zaocznego UMCS 
ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin

Kontakt:
E-mail: logoaudio@gmail.com
Facebook
Strona wwwhttp://nklia.wordpress.com/ 

Opiekun: dr Magdalena Kozłowska 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/080/2013

  Autor
  Marta Wolińska