Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Cele:

  • Propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz  zwiększanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie
  • Rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy pomiędzy członkami Koła oraz jego sympatykami
  • Współpraca z organizacjami o podobnym motywie działania
  • Działalność na rzecz Wydziału i Uczelni Projekty:

  • Szkolenie z obsługi broni palnej-część praktyczna
  • Wydarzenie charytatywne dla Izy Wlizło
  • organizacja IV Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy
  • wydarzenie "Proces rekrutacji do Policji-teoria oraz test sprawnościowy"
  • Uniwersyteckie Dni Kryminalistyki


Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracji 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

Kontakt:
E-mail: knbwumcs@gmail.com 
Facebook 

Opiekun:
Dr Emil Kruk

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/134/2016