Studenckie Koło Naukowe Planistów UMCS "SmartCity"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2cd pok. 209 B
20-718 Lublin

Kontakt: 
umcs.sknp@gmail.com
Facebook

Opiekun merytoryczny:
dr Dagnara Kociuba

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/001/2013