Koło Młodych Dydaktyków

 

Koło Młodych Dydaktyków zostało utworzone w maju 2013 r. Aktywną działalność rozpoczęło w roku akademickim 2013/2014. Wśród zadań statutowych KMD mieszczą się: poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu dydaktyki, doskonalenie warsztatu pracy przyszłych nauczycieli oraz nawiązywanie współpracy z doświadczoną kadrą pedagogiczną oraz znaczącymi organizacjami i ośrodkami edukacyjnymi. Powyższe cele Koło realizuje poprzez organizowanie konferencji, wykładów otwartych, warsztatów oraz spotkań z naukowcami i nauczycielami. 

Koło Młodych Dydaktyków zostało stworzone z myślą o studentach i doktorantach wszystkich kierunków studiów, którzy byliby zainteresowani rozwijaniem swej wiedzy i kształceniem rozmaitych umiejętności, nie tylko dydaktycznych. Obecnie w szeregach Koła działają studenci filologii polskiej, lingwistyki stosowanej i geografii.

Cele:

 • poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu dydaktyki,
 • doskonalenie warsztatu pracy przyszłych nauczycieli,
 • nawiązywanie współpracy z doświadczoną kadrą pedagogiczną i znaczącymi organizacjami oraz ośrodkami edukacyjnymi,
 • organizacja rozmaitych wydarzeń naukowych, edukacyjnych, promocyjnych itd.

Projekty i działalność:

PUBLIKACJE

KONFERENCJE

 • „Wartości a edukacja” (3.12.2015 r.) – ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa.
 • „Dziecko – uczeń – dorosły w edukacji. Tradycja i nowoczesność” (3.06.2016 r.)– ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa.
 • „Nauczyciel – mistrz, celebryta czy sybaryta? Rozważania humanistów?” (25.06.2019 r.) ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa współorganizowana ze Studenckim Kołem Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX.
 • „Choroba - Patologia - Dysfunkcja. Rozważania Humanistów 2” (21.05.2021) – ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa współorganizowana ze Studenckim Kołem Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX.
 • Epidemie – Zarazy – Plagi. Rozważania Humanistów 3” (13.05.2022) – ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja naukowa współorganizowana ze Studenckim Kołem Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX.

DEBATY

 • „Język polski w szkole – pożyteczny czy zbyteczny?” (14.05.2015 r. – debata na Wydziale Humanistycznym dotycząca roli języka polskiego jako przedmiotu we współczesnym systemie szkolnictwa.
 • „Humanista wobec wyzwań współczesności” (21.11.2018 r.) – debataorganizowana z okazji jubileuszu 5-lecia działalności naukowo-organizacyjnej Koła.

KONKURSY

 • „Połamać pióro” – I edycja konkursu ortograficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (19.05.2015 r.).
 • „Połamać pióro II” – II edycja konkursu ortograficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (10.03.2017 r.).
 • Wielki test o Bolesławie Prusie (21.04.2017 r.) współorganizowany przez Koło Młodych Dydaktyków oraz Studenckie Koło Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX; konkurs kierowany do młodzieży licealnej.
 • Wielki test o Adamie Mickiewiczu (23.03.2018 r.) współorganizowany przez Koło Młodych Dydaktyków oraz Studenckie Koło Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX; konkurs kierowany do młodzieży licealnej.
 • Wielki test o Cyprianie Kamilu Norwidzie (3.12.2022 r.) współorganizowany przez Koło Młodych Dydaktyków oraz Studenckie Koło Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX; konkurs kierowany do młodzieży licealnej.

INNE

 • Przygotowanie programu dydaktyczno-artystycznego, pomoc organizacyjna oraz udział w spotkaniu dla szkół partnerskich IFP UMCS pod hasłem „Sztuka pisania”  – 17.12.2015 r.,
 • „Pomóż napełnić worek św. Mikołaja” (5–6.12.2018 r.) – świąteczna zbiórka darów dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
 • Organizowanie warsztatów dla młodzieży w ramach „Drzwi Otwartych UMCS” na Wydziale Humanistycznym; np. „Polonistyczne zagwozdki” (23.03.2019 r.).
 • Dydaktycy na tropie… przygód. Od Spitsbergenu do Ziemi Ognistej (7.05.2021 r.) – spotkanie z absolwentką filologii polskiej i podróżniczką mgr Magdaleną Wojtas.
 • Dydaktycy na tropie… Francji (15.03.2022 r.) – spotkanie w języku angielskim z pracownikiem UMCS – Francuzem mającym polskie korzenie mgr. Vincentem Padjaskiem.
 • Dydaktycy na tropie… alpinizmu (26.04.2022 r.) – spotkanie z absolwentką filologii polskiej i alpinistką-amatorką mgr Agatą Stanowską.

Prezentacja działalności Koła w postaci filmu

Skład Zarządu w roku akademickim 2022/2023: 
Przewodnicząca: Katarzyna Piwowarska
Zastępczyni: Satya Nowak
Sekretarz: Maciej Żyśko
Skarbnik: Agnieszka Wlazły

Opiekun: 
dr Beata Jarosz

Siedziba Organizacji:
Katedra Edukacji Polonistycznej
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Wydział Filologiczny
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A/224
20-031 Lublin

Kontakt:
kmd.ifp@umcs.pl
facebook

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/004/2013