Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UMCS

Cele: 

 • rozpowszechnianie oraz rozwój wiedzy z zakresu mediacji i negocjacji, w szczególności z zakresu prawnych aspektów wskazanych form alternatywnego rozwiązywania sporów oraz ich funkcjonowania w praktyce.

Projekty:

 • Konferencje Naukowe
  • Jedną z aktywności  Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji jest organizowanie konferencji naukowych. W dniu 24 maja 2013 odbyła się Konferencja Naukowa poświęcona tematyce Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w Polsce i na Świecie.  W dniach 3-6 kwietnia 2014 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Przemiany w państwie i prawie”
 • Mediae.pl
  • Portal informacyjny poświęcony tematyce mediacji i innych sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Na portalu znajdują się aktualności ze świata mediacji, informacje o konkursach i wydarzeniach, autorskie teksty naszych redaktorów oraz zaproszonych gości.
 • Dzień Mediacji
  • Data realizacji   17 październik
  • Cykliczność – coroczny
  • Coroczny projekt realizowany 17 października, wpisujący się w obchody międzynarodowego dnia mediacji, podczas którego wszyscy zainteresowani mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
  • Członkowie koła przeprowadzają na wydziałach akcje promocyjne dotyczące tematyki mediacji i ankietę wśród mieszkańców Lublina, sprawdzając ich wiedzę z zakresu mediacji
 • Klinika Mediacji
  • Celem funkcjonującej przy Studenckiej Poradni Prawnej Kliniki Mediacji jest praktyczne zapoznanie studentów z mediacją jak i innymi metodami alternatywnego rozwiązywania sporów. W ramach sekcji mediacji odbywają się dodatkowe spotkania, szkolenia i przeprowadzane są symulacje mediacji.
 • Spotkania z praktykami
  • Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji organizuje spotkania z przedstawicielami, praktykami z zakresu mediacji i negocjacji. Dzięki temu, wszyscy zainteresowani mogą posłuchać jak w praktyce wyglądają zawody, które chcą wykonywać i zadać nurtujące ich pytania. Do tej pory spotkali się z nami m.in. członek Rady do Spraw ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, współzałożyciel Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji, członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce, negocjator policyjny, psycholog mediator.

Siedziba organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 401
20-031 Lublin

Kontakt: 
sknmin.umcs@gmail.com
Facebook 
Strona www

Opiekun:
dr Marzena Myślińska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/003/2013