Koło Naukowe Prawa Mediów i Technologii Cyfrowych

Siedziba Organizacji:
Wydział Prawa i Administracji 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

 

Opiekun: 
dr Ewelina Duda-Staworko

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/181/2023