Studenckie Koło Naukowe Archiwistów

Cele: 

 • Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku archiwistów i jego działalności,
 • Pogłębianie wiedzy archiwalnej Członków oraz przygotowania zawodowego,
 • Wdrażanie Członków do pracy naukowej,
 • Współpraca ze studentami archiwistami w kraju i za granicą oraz z instytucjami naukowymi i kulturalnymi,
 • Rozwijanie różnych form samopomocy,
 • Ogólna działalność dla dobra Wydziału Humanistycznego UMCS. 

Projekty: 

 • Lubelska Jesień Historyczna
  • 25-27 X 2013r., 26-28 X 2012r.
  • Współorganizowanie międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej - organizacja panelu archiwistycznego,
 •  Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu
  • Data realizacji: od 07. 2013
  • Projekt ma na celu stworzenie stacjonarnego centrum, które docelowo znajdować ma się w budynku Biblioteki Głównej UMCS,
  • Zadaniem Koła jest zbieranie dokumentów i pamiątek po znanych sportowcach z Lublina, fotografowanie i skanowanie oraz umieszczanie uzyskanych w ten sposób danych na stronie internetowej muzeum.
 • Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
  • Data realizacji: 1999, 2005, 2011
  • Organizacja jednej z najbardziej prestiżowej konferencji w środowisku młodych naukowców – studentów
  • W ramach ostatniego Zjazdu, który odbył się w dniach 27-29 IV 2011 r., konferencja odbyła się w dwóch miastach – w Lublinie oraz w Zamościu.

Siedziba Organizacji:
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Instytut Historii
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt: 
skna.umcs@gmail.com
Facebook

Opiekun: 
dr Tomasz Czarnota

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/006/2013