Koło Naukowe Psychologów UMCS

Cele:

 • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii społecznej i klinicznej oraz innych działów psychologii, wchodzących w zakres zainteresowań członków Koła,
 • wspieranie prac badawczych i twórczości studentów,
 • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i wykorzystywanie jej w sytuacjach zadaniowych,
 • rozwijanie zainteresowań studentów,
 • promowanie różnych dziedzin nauki przez organizowanie konferencji, warsztatów, otwartych seminariów oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 • popularyzacja psychologii jako dziedziny użytecznej w życiu codziennym każdego człowieka,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Koła,
 • promowanie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • promowanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • rozszerzenie działalności poza społeczność akademicką,
 • realizacja projektów na skalę ogólnopolską.

Projekty

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko z…”:
  • projekt organizowany cyklicznie, corocznie w maju,
  • stworzony jest z myślą o ukazaniu w sposób interdyscyplinarny zagadnień związanych z wybraną co roku tematyką,
  • do tej pory były to: stereotypy, cielesność, nieśmiałość, miłość i agresja,
  • konferencja dwudniowa, obejmująca sesje z udziałem pracowników naukowych z różnych polskich ośrodków akademickich oraz panele studencko-doktoranckie,
 • Warsztaty „Zadbaj o swój sukces”:
  • projekt organizowany cyklicznie, corocznie w kwietniu,
  • umożliwia studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS doskonalenia warsztatu trenerskiego i nabywania nowych doświadczeń w pracy z grupą,
  • skierowany do uczniów i studentów lubelskich placówek edukacyjnych, którym pomagamy w zdobyciu nowej wiedzy.

Siedziba Organizacji: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii
Pl. Litewski 5, pok. 13
20-080 Lublin

Kontakt:
knp.umcs@gmail.com 

Opiekun: dr Krzysztof Leoniak

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/028/2013