Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii UMCS

Siedziba:
Wydział Zamiejscowy w Puławach UMCS
ul. 4 Pułku Piechoty WP 18 
24-100 Puławy

Opiekunowie merytoryczni: 
dr n. med. Łukasz Kozioł
dr n. med. Adam Topolski

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/173/2021

    Autor
    Marta Wolińska