Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe "Produktywni"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45 p. A.2.19
20-612 Lublin

Kontakt:
kn.produktywni@mail.umcs.pl
Facebook
Instagram
Tiktok
Strona WWW

Opiekun merytoryczny: 
dr Justyna Maguś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/163/2019