Koło naukowe medialno-popkulturowe "Produktywni"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45 p. A.2.19
20-612 Lublin

Opiekun merytoryczny: 
dr Justyna Maguś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/163/2019