Koło naukowe medialno-popkulturowe "Produktywni"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Plac Litewski 3, p. 105
20-400 Lublin

Opiekun merytoryczny: 
dr Justyna Maguś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/163/2019