NOWY REGULAMIN ORGANIZACJI STUDENCKICH/DOKTORANCKICH

Uprzejmie informujemy, że 12.05.2022 Zarządzeniem Rektora nr 50/2022 został wprowadzony nowy Regulamin funkcjonowania organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz obowiązującymi załącznikami. Zwracamy również uwagę na przepisy przejściowe określone w §27, które zobowiązują organizacje studenckie/doktorancie funkcjonujące w strukturach UMCS do aktualizacji/uzupełnienia niektórych dokumentów.