Akademickie Centrum Wsparcia

Cele Organizacji:
- Propagowanie higieny psychicznej wśród studentów
- Edukacja studentów w zakresie higieny zdrowia psychicznego
- Udzielanie wsparcia psychicznego studentom, w obszarach m.in.: 

  • nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • uzależnienie od internetu, hazardu
  • zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i inne)
  • zaburzenia nastroju i emocji (smutek, brak motywacji do działania, lęk, nadmierna złość, agresja i inne)
  • przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, ze strony partnera, ze strony innych osób
  • inne. 

-Udzielanie informacji o refundowanych placówkach, w których studenci mogą podjąć leczenie/terapię. 

Projekty realizowane przez Organizację: 

Konsultacje psychologiczne prowadzone przez studentów 4 i 5 roku: 
Konsultacje trwają cały rok akademicki od poniedziałku do piątku w Instytucie Psychologii, a także w DS Helios w sali numer 13. Szczegółowe godziny są dostępne na naszym profilu facebook’owym.  Dyżurowanie poprzedzone jest szkoleniem nowych członków, oraz poszerzanie umiejętności osób już należących do Akademickiego Centrum Wsparcia. 
Przygotowania  odbywają  się  przy  współpracy z wykwalifikowaną kadrą psychologów, trenerów psychologicznych, pracowników UMCS i innych osób prowadzących zajęcia grupowe. 

Ambicjatyw (Atrakcyjny Cykl Warsztatów):

  • Projekt ma na celu prowadzenie warsztatów psychoeduacyjnych skierowanych do studentów. Warsztaty dotyczą kompetencji miękkich, w tym mi.in. : wystąpień publicznych, stresu, technik zapamiętywania, asertywności, komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, itp. 
  • Projekt cykliczny, odbywa się co najmniej raz w roku.

AmbicjatywHigh: Cykl darmowych warsztatów skierowanych do licealistów. 

"Psychoprojekcje":projekcja filmu połączona z klubem dyskusyjnym. Pomagają nam przy tym specjaliści w swojej dziedzinie, między innymi profesorowie z UMCS-u.  

Siedziba Organizacji:

Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Instytut Psychologii 
ul. Głęboka 45; pokój B.0.03
20–612 Lublin

 

Dane kontaktowe:
e-mail: acw@mail.umcs.pl
STRONA WWW
Fanpage 
Instagram  

Opiekuna Organizacji: 
dr Dagmara Musiał

Organizacja wpisana do Rejestru Organizacji pod numerem OU/091/2014