Koło Naukowe Studentów Fizyki

Siedziba Organizacji:
Koło Naukowe Studentów Fizyki
Instytut Fizyki UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, pokój 021
20-031 Lublin

Kontakt:
telefon (81) 537-55-52
knsf.umcs@gmail.com 
Facebook
http://www.knsf.umcs.lublin.pl/ 

Opiekun:
dr Marek Gorgol

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/046/2013