Studenckie Koło Naukowe Historyków Prawa

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 pok. 415
20-031 Lublin

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Grzegorz Smyk prof. nadzw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/157/2018