Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Lada

dr Anna Lada
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD PRACY SOCJALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zakład Pracy Socjalnej


Konsultacje w sesji letniej


24.06.2019r. 9.00-12.00


25.06.2019r. 8.45-10.00


1.07.2019 r. 8.45-10.45


pokój 31


kontakt: anna.lada@umcs.pl

Adres

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Zakład Pracy Socjalnej ul. Narutowicza 12
Narutowicza 12
Lublin

O sobie

Zainteresownaia naukowe:

 • praca socjalna (współczesne wyzwania pracy socjalnej, rozwój zawodowy pracowników socjalnych, gerontologia, wolontariat)
 • pedagogika społeczna (współczesne ryzyka i wyzwania społeczne: społeczeństwo senioralne, marginalizacja, eurosieroctwo, wykształcenie bez zatrudnienia)
 • praca projektowa
 • kompetencje miękkie w pracy z drugim człowiekiem
 • kreatywność i innowacyjność w myśleniu i działaniu
 • sukces zawodowy

Działalność naukowa

Publikacje:

 • Anna Piech, Studia podyplomowe szansą na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2010,
 • Anna Piech, Potencjał drzemie w dojrzałości – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Praca socjalna” nr 5 wrzesień-październik 2010,
 • Anna Piech, Formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO” w Lublinie (w:) A. Kanios, M. Czechowska – Bieluga (red.) Praca socjalna Kształcenie – działanie - konteksty, Kraków 2010, Wydawnictwo: Impuls,
 • Anna Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, (w:) D. Wosik – Kawala (red.) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011, Wydawnictwo: UMCS
 • Anna Piech, Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg, Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2011