Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

Kontakt:

knprio.umcs@gmail.com
Facebook

Opiekun:

dr Agnieszka Szczekala
dr Piotr Piskozub

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/174/2022