Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Siedziba organizacji:
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

Opiekun:
prof. dr hab. Mirosław Nazar

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/174/2022