Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa

Cele organizacji:

 • Pogłębianie wiedzy filologicznej członków Koła.
 • Pogłębianie wiedzy na temat Ukrainy oraz jej kultury, historii, literatury, sztuki itp.
 • Przygotowanie członków Koła do pracy naukowej.
 • Działalność samopomocowa w zakresie studiów ukrainistycznych.
 • Ogólna działalność dla dobra Instytutu Filologii Słowiańskiej i UMCS.

Projekty:

 • Organizacja spotkania z ukraińską pisarką Tais Zołotkowską (02.12.2016, Chatka Żaka).
 • Współorganizacja Drzwi Otwartych w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Przygotowanie programu artystycznego pt. Bliżej Ukrainy, prowadzenie warsztatów Słowiańskie kukiełki i marteniczki, dyżury na stoisku IFS. (24 .03.2017, Wydział Humanistyczny).
 • Współorganizacja Międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 25-lecia Filologii Ukraińskiej na UMCS. (11.05.2017, Instytut Filologii Słowiańskiej).
 • Przygotowanie części artystycznej na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej pamięci prof. Michała Łesiowa. (12.05.2017, Instytut Filologii Słowiańskiej).
 • Napiszemy książkę razem – akcja celem której celem było wspólne przepisywanie maszynopisu śp. prof. Michała Łesiowa (01.06.2017, Instytut Filologii Słowiańskiej).
 • Organizacja wystawy fotograficznej „Everyday Eastern Europe” i spotkania z uczestnikiem projektu „Budujemo Ukrajinu Razom” – Petrem Wydryńskim. Wszystko to odbyło się w ramach festiwalu Ukraina w Centrum Lublina organizowanego przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza (17.11.2017, Galeria Łucjan).
 • Organizacja spotkania rocznicowego z okazji I rocznicy utworzenia Koła Naukowego Ukrainistów UMCS (29.11.2017, Instytut Filologii Słowiańskiej).
 • Współorganizacja – wspólnie z Kołem Naukowym Rusycystów i Kołem Naukowym Studentów Bałkanistów – spotkania świąteczno-noworocznego (09.03.2018, Instytut Filologii Słowiańskiej)
 • Współorganizacja Drzwi Otwartych w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Przygotowanie prezentacji pt. Koło naukowe okiem studenta ukrainistyki, prowadzenie warsztatów Słowiańskie kukiełki i marteniczki, dyżury na stoisku IFS.(09.03.2018, Wydział Humanistyczny).

Siedziba organizacji:

Wydział Filologiczny UMCS
Instytut Filologii Słowiańskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a 
20-031 Lublin

Kontakt:
koloukrainistow@mail.umcs.pl
Facebook

Opiekun Koła:
dr hab. Anna Choma-Suwała

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/132/2016

  Autor
  Marta Wolińska