Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”, działające przy Katedrze Genetyki i Mikrobiologii, zostało powołane w 1968 roku i po dłuższej przerwie reaktywowane w 1997 roku. Obecnie liczy kilkunastu członków. Działalność Koła koncentruje się na zagadnieniach współczesnej mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii.

 

Główne cele i zadania Koła:

  • pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów,
  • realizacja projektów badawczych,
  • współudział w badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych,
  • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego,
  • pogłębianie wiedzy mikrobiologicznej,
  • integracja studentów,
  • czerpanie przyjemności z nauki.

Członkowie Koła zaangażowani są w organizację cyklicznych wydarzeń popularyzujących wiedzę biologiczną i promujących Wydział takich jak: Noc Biologów, Drzwi Otwarte UMCS czy też Lubelski Festiwal Nauki. Studenci organizują również warsztaty naukowe dla uczniów szkół podstawowych i liceów.

 
 
 
Siedziba Koła:

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Katedra Genetyki i Mikrobiologii
ul. Akademicka 19 pok. 411B
20-033 Lublin

Kontakt:
E-mail: skn.mikrobakcyl@gmail.com
skn.bakcyl@poczta.umcs.lublin.pl
Facebook

Opiekunowie:
dr Kamil Wlizło
dr Artur Nowak
mgr Mateusz Kutyła

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/036/2013