Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, działające przy Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii, zostało powołane w 1968 roku i po dłuższej przerwie reaktywowane w 1997 roku. Obecnie liczy kilkunastu członków. Opiekunami naukowymi Koła są mgr Katarzyna Zamłyńska i mgr Piotr Koper. Działalność Koła koncentruje się na zagadnieniach współczesnej mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii. Główne zadania i cele stawiane sobie przez Koło to:

  • rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie mikrobiologii,
  • realizacja projektów badawczych,
  • współudział w badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych,
  • doskonalenie warsztatu mikrobiologicznego,
  • integracja studentów.

Członkowie Koła zaangażowani są również w organizację cyklicznych wydarzeń popularyzujących wiedzę biologiczną i promujących Wydział takich jak: Noc Biologów, Dni Otwarte UMCS, warsztaty DNA – Encyklopedia Życia czy też Lubelski Festiwal Nauki.

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Zakład Genetyki i Mikrobiologii
ul. Akademicka 19 pok. 411B
20-033 Lublin

Kontakt:
skn.mikrobakcyl@gmail.com
Facebook

Opiekunowie:
dr Katarzyna Zamłyńska
dr Piotr Koper

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/036/2013