Cele Organizacji:

 • dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe,
 • wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników,
 • umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej,
 • kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową,
 • podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników,
 • inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa.

Projekty realizowane przez Organizację:

„Dni Edukacji Prawniczej”:

 • 13-15 listopada 2017 r.
 •  Jest to cykliczne wydarzenie organizowane w tym samym terminie przez wszystkie 17 Grup Lokalnych w całej Polsce. W trakcie jego trwania organizowane są liczne prelekcje, warsztaty i spotkania z praktykami, które mają na celu podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

 ELSA DAY:

 • 29 listopada 2017 r.
 • Cykliczny projekt z zakresu praw człowieka, organizowany tego samego dnia w całej sieci ELSA. Każda kolejna edycja porusza inny aspekt ochrony praw człowieka. Tegoroczna, szósta edycja skupi się na zagadnieniach “Access to justice beyond borders.” Nasze lokalne wydarzenie będzie natomiast nosić nazwę “Wymiar sprawiedliwości na wyciągnięcie ręki” i w jego ramach planujemy zorganizować m.in. spotkania z przedstawicielami Fundacji Court Watch Polska oraz Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, a także konkurs dla studentów z wiedzy o prawach człowieka.

Maraton Pisania Listów z Amnesty International:

 • 03.12.2017 r.
 • Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Amnesty International organizuje Maraton Pisania Listów. Każdy może przyłączyć się do tego wydarzenia poprzez stworzenie własnego miejsca maratonowego. Jako że to przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu Praw Człowieka ELSA Poland, utworzymy takie miejsce w jednej z lubelskich kawiarni, gdzie każdy będzie mógł napisać list w sprawie więźniów sumienia z różnych części świata.

Lokalny Konkurs z Prawa Rzymskiego:

 • 25-30 stycznia 2018 r.
 • Konkurs z prawa rzymskiego- organizowany corocznie na UMCS. Skierowany jest głównie do studentów 1. roku prawa, ale może wziąć w nim udział każdy kto interesuje się tematyka prawa rzymskiego. Studenci zmagają się z testem wielokrotnego wyboru. Dla osób które uzyskały największą liczbę punktów przewidziana jest nagroda w postaci zwolnienia z egzaminu z prawa rzymskiego. Co roku konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Współczesne wyzwania prawa medycznego:

 • Styczeń 2018
 • Panel dyskusyjny, na który zaprosimy specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym prawem medycznym. Spróbujemy zastanowić się nad wzajemną relacją prawa i medycyny oraz nad wyzwaniami stojącymi przed prawem medycznym.

Institutional Visit:

 • styczeń 2018
 • Projekt ten ma na celu odwiedziny w wybranej instytucji i poznanie charakteru pracy w niej. Wizyta możliwa jest na każdej płaszczyźnie działalności ELSA, a my w tym roku zrealizujemy ją na poziomie ogólnopolskim. Planujemy wybrać się do Sądu Najwyższego albo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Study Visit:

 • Luty 2018 Wymiana na płaszczyźnie akademickiej, kulturowej i socjalnej z Grupą Lokalną w innym państwie. Wizyta jest świetną okazją do poznania kultury prawnej odwiedzanego kraju, wymiany doświadczeń z osobami tam studiującymi oraz do integracji z nimi. W bieżącym roku akademickim wybierzemy się do Budapesztu.

IV Ogólnopolski Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego:

 • 1 lutego – 22 marca 2018 r.
 • Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego jest jednym z największych projektów naszej grupy lokalnej. W najbliższym roku będzie to już 4 ogólnopolska edycja a 7 lokalna. Składa się on z dwóch etapów: pierwszy z nich polega na poprawnym rozwiązaniu i przesłaniu kazusu natomiast następny na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Każda edycja zwieńczona jest uroczysta gala finałowa na której rozdawane są nagrody dla finalistów. Dla najlepszych przewidziana jest płatna praktyka w kancelarii Filipek&Kamiński

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych:

 • marzec 2018
 • Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to coroczne wydarzenie organizowane w 17 ośrodkach akademickich w Polsce. Na ODPP składają się warsztaty, szkolenia oraz wykłady z wielu dziedzin prawa. Wydarzenie skupia się na merytorycznym aspekcie pracy prawnika, ma na celu pogłębienie wiedzy uczestników oraz przygotowanie do pracy w zawodzie. Podczas ODPP firmy prawnicze mają szansę zaprezentowania swojej działalności.
 • Wydarzenie trwa przez trzy dni i jest organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland już po raz trzynasty, co przekłada się na profesjonalizm i jakość organizowanego projektu. 

Klasa Patronacka:

 • Marzec 2018
 • Projekt skierowany do lubelskich licealistów, aby jak najwcześniej zaciekawić ich prawem i pokazać wiele możliwości rozwoju. Z racji zbliżających się matur jeden z wykładów stanowiłby swoistą powtórkę przed egzaminem z wiedzy o społeczeństwie. Planujemy także zaprosić przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy opowiedzieliby o wybranych ścieżkach kariery po studiach. Warto także przybliżyć uczniom tematykę niektórych dziedzin prawa, którymi mogą być najbardziej zainteresowani, tj. prawo pracy czy prawo wykroczeń.

Ogólnopolska Konferencja z Prawa Sportowego:

 • Kwiecień 2018
 • Największy tegoroczny projekt działki S&C organizowany we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Sportowego UMCS. Podczas tego wydarzenia poruszymy różne aspekty prawa sportowego podczas trzech paneli: Dyskryminacja w sporcie, Sport a regulacje unijne, Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna sportowca. Planujemy zaprosić nie tylko pracowników naukowych, lecz także przedstawicieli kancelarii i różnych organizacji zajmujących się prawem sportowym

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa I Administracji UMCS 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 p.107

Dane kontaktowe:

e- mail: lublin@elsa.org.pl
strona www 
Fanpage 

Opiekun Organizacji: 
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak