Koło Naukowe Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego "Kryzysowcy"

Siedziba Organizacji:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2cd 
20-718 Lublin

Kontakt:

Opiekunowie naukowi:
mgr inż. Dorota Ilona Dymek
mgr inż. Jolanta Jóźwik 

 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/185/2023