Koło Dydaktyków MafiI

Cele Koła:

 • Popularyzacja nauk ścisłych wśród uczniów województwa lubelskiego,
 • Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych dla dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego,
 • Rozwój innowacyjnych kompetencji dydaktycznych członków koła poprzez opanowanie własnych projektów dydaktycznych, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi oraz kontakty z nauczycielami z lubelskich szkół,
 • Podnoszenie kompetencji dydaktycznych oraz kształtowanie postaw proinnowacyjnych i projakościowych w zakresie dydaktyki nauk ścisłych członków koła,
 • Współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi w Polsce zajmującymi się popularyzacją nauk ścisłych oraz innowacyjnymi metodami nauczania,
 • Popularyzacja nauk ścisłych oraz oferty edukacyjnej UMCS w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży,
 • Intensyfikacja współpracy  ze szkołami z województwa lubelskiego w celu rozwoju zainteresowania uczniów studiowaniem nauk ścisłych,
 • Kreowanie wizerunku innowacyjnego, dostosowanego do wymagań współczesnej szkoły modelu studiów na UMCS.

Projekty realizowane przez Koło:

Członkowie jeszcze przed oficjalnym założeniem koła, podejmowali się projektów i działalności pokrywających się z celami koła:

„Dzień popularyzacji matematyk Matematyka Dla Każdego w ramach 8. Forum Matematyków Polskich:”:

 • 20.09.2017
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży
 • „Gry i zabawy dla dzieci-kodowanie i obrazki logiczne”
 • „Matematyczne karty i puzzle”
 • „Rozwój logicznego myślenia - piramidy, sudoku i calcudoku”

„XIV Lubelski Festiwal Nauki”:

 • 28-29.09.2017
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży
 • „Matematyczne łamanie głowy”

„Matematyka Dla Każdego”:

 • 23.10.2017, 06.11.2017, 20.11.2017
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży
 • „Wojny matematyczne - dodawanie i odejmowanie na wesoło”
 • „Dodawanie i mnożenie na wesoło, gry logiczne”
 • „Matematyczne Łamanie głowy - obrazki logiczne”
 • „Ułamkowa dżungla”
 • „Zabawy matematyczne (trening mnożenia liczb w zakresie do 100)”

Współpraca z Uniwersytetem Dziecięcym

 • 13.11.2017, 21.11.2017
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży           
  - „Piramidy i Calcudoku”
  - „Obrazki logiczne”

Siedziba Organizacji:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 1 pok. 222
20-031 Lublin

Kontakt:
kolo.dydaktykow.mafii@gmail.com 
Facebook

Opiekun naukowy:
dr Anna Gąsior

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/146/2017