Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS

Koło Naukowe Socjologii Prawa- (KNSP) – jest organizacją studencką, zrzeszającą studentów, chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu socjologii prawa, oraz podjąć pierwsze kroki w szeroko pojętej działalności naukowej.

Nasze cele:

 • propagowanie wiedzy prawniczej i socjologicznej wśród członków Koła oraz przygotowanie ich do pracy w zawodzie prawnika i socjologa,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła,
 • samokształcenie członków Koła,
 • przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej,
 • popularyzacja wiedzy prawniczej i socjologicznej w środowisku akademickim i poza nim,
 • wspieranie rozwoju środowiska akademickiego,
 • aktywizacja i integracja środowiska akademickiego UMCS,
 • promocja kierunków studiów zajmujących się badaniem prawa i socjologii w naukach prawnych, ekonomicznych i społecznych,
 • dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Wydziału i Uczelni,
 • działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni.

Nasze dotychczasowe przedsięwzięcia: 

 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne i społeczne aspekty migracji”
 • Projekt badawczy „Wpływ imigracji ludności arabskiej na funkcjonowanie społeczeństw europejskich, system prawny i działanie państwa”
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Społeczne działanie prawa”
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Społeczne i etyczne dylematy prawa”

      Siedziba Koła Naukowego Socjologii Prawa:
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M.C. Skłodowskiej 5 pok. 417
20-031 Lublin

knsp.umcs@gmail.com 
Facebook

Opiekun Koła: dr Sławomir Pilipiec

Zapraszamy do naszego koła, wystarczy wypełnić deklarację członkowską (plik w załączniku)

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/113/2015

 

  Autor
  Marta Wolińska