Koło Naukowe Romanistów "Romaniacy"

Cele Koła Naukowego Romanistów Romaniacy:

  • Popularyzacja języków i kultur Francji, krajów frankofońskich oraz Włoch.
  • Pogłębianie znajomości języka francuskiego i włoskiego.
  • Inicjowanie i wspieranie zainteresowań naukowych oraz działalności samokształceniowej studentów.
  • Integracja i animowanie społeczności studenckiej.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a,
20-031 Lublin,
Pokój  413

Kontakt:
kolo.romaniacy@poczta.umcs.mail.pl
Facebook  
Instagram  

Opieka merytoryczna:
dr hab. Renata Bizek - Tatara

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/016/2013